Mundësi Aplikimi – Programi Virtual i Hulumtimit 2020.

Dri Summer School | Lexotani

Programi i Hulumtimit Veror YCR është një mundësi e shkëlqyer për të mësuar dhe për tu rritur në një nivel personal. Jo vetëm që ofron një shans për të zhvilluar dhe diversifikuar aftësitë, duke u përfshirë në një përvojë hulumtuese që provokon mendimin, por gjithashtu jep një mundësi për të eksploruar praktikisht botën dhe për të pasur kontakte përtej kufijve kombëtarë. Ky është një program 6-javor që synon të thyejë kufijtë tradicionalë disiplinorë dhe të delë në udhëtimin e kërkimit ndërdisiplinor në zhvillim. Ne inkurajojmë pjesëmarrësit tanë të zhvillojnë pyetje kritike kërkimore që synojnë të transformojnë rrënjësisht shoqëritë për një të ardhme më të mirë dhe gjithëpërfshirëse.
Programi është planifikuar në atë mënyrë që ndihmon pjesëmarrësit të zhvillojnë pyetjet e tyre kërkimore në lidhje me temat ku ata vendosin të punojnë. Këshilltarët tanë të njohur në hulumtim, pas kësaj, do t’i mbështesin ata në zhvillimin e hulumtimit të tyre dhe publikimin e punimit në platforma të besueshme.
Programi i Hulumtimit Veror YCR përbëhet nga 6 javë punë në lidhje me kërkimet. Javët e para konsistojnë në seanca hyrëse në të cilat ne pajisim pjesëmarrësit tanë me njohuritë e nevojshme se si të bëjmë kërkime dhe cilat metodologji dhe teknika mund të përdoren për kryerjen e formave të ndryshme të hulumtimit. Këtë vit ne kemi planifikuar të ri-orientojmë strategjinë tonë në kontekstin e pandemisë aktuale Covid-19. Ne do të zhvillojmë seanca për mënyrën se si pjesëmarrësit mund të përshtaten në situatën aktuale të pashembullt, për të vazhduar përpjekjet e tyre kërkimore, të papenguara nga parametrat e tanishëm global.

Për më tepër : http://youthcfr.com/summer-research-program/

Ardit Kuqa është menaxher projektesh në fushën e biznesit dhe inovacionit social. Aktualisht punon si menaxher dhe drejtues projektesh në "Etude Plus" në zonën e Parisit. Arditi ka studiuar Inxhinjeri Biznesi, Studime Evropiane dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare. Ai është i apasionuar pas edukimit dhe sipermarrjes, si mekanizma për të përmirësuar jetën e qytetarëve, shoqërisë dhe funksionimin e demokracisë. LexoTani është njëra prej disa nismave që kontribuon në këtë aspekt. Arditi është i hapur kurdoherë për bashkëpunime dhe propozime; mund ta kontaktoni në [email protected] ose në profilin e tij LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/kuqaardit-yourchoice/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top