Category: How to ?

Mënyrat dhe nivelet e përfshirjes: Si të sjellim ndryshim pozitiv?

“The power of the people is stronger than the people in power” është ajo që pohoi Wael Ghonim, një nga figurat e rëndësishme të revolucionit Egjiptian të vitit 2011. Ai kundërshtonte qeverinë Egjiptiane që abuzonte me fuqinë, e cila ishte e korruptuar, dhe në vend mbizontronte mungesa e lirisë së shprehjes. Por përse njerëzit duhet […]

Back To Top